Privacy- en cookieverklaring Simon Tahamata Soccer Academy

Over deze verklaring

Als je gebruik maakt van de website van Simon Tahamata Soccer Academy en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op jouw computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens Simon Tahamata Soccer Academy kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Deze verklaring gaat over onze hele website.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen. De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:

 • Google Analytics: deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden.

Hoe komen wij aan jouw gegevens?

Als jij een deelnemer inschrijft voor de Simon Tahamata Soccer Academy activiteiten, laat jij de nodige persoonsgegevens achter om de deelname van het individu tot een succes te brengen.

Deze gegevens worden alleen door ons beheerd na de succesvolle afronding van een Simon Tahamata Soccer Academy inschrijving. Bezoek je alleen de site, dan worden er geen gegevens bewaard, behoudens via de op de site geldende cookies.

Beheer gegevens

Wij beheren de volgende persoonlijke gegevens uit het inschrijfformulier:

 • Persoonsgegevens (volledige naam, geboortedatum, geslacht)
 • Adresgegevens (postcode, woonplaats, land)
 • Contactgegevens (telefoonnummer + e-mailadres)
 • Informatie deelnemer (vereniging, team, positie)

We bewaren deze gegevens voor zo lang als dat nodig is, om het doel waarvoor we de persoonsgegevens verkregen hebben te vervullen.

Wat doen we met je gegevens?

Simon Tahamata Soccer Academy bewaart en verwerkt deze gegevens met de volgende doelen, op basis van de overeenkomst die we met jou hebben of na jouw toestemming:

 • Om de deelname aan de Simon Tahamata Soccer Academy activiteiten te kunnen voltooien
 • Om de deelnemer de relevante informatie en/of wijzigingen te verstrekken
 • Om de deelnemer zo goed mogelijk in te kunnen delen op basis van leeftijd en niveau
 • Om in geval van calamiteiten de deelnemer en/of ouders/voogd te kunnen bereiken
 • Om betalingen te kunnen afwikkelen
 • Om aanbiedingen, acties en prijsvragen toe te kunnen zenden en voor overige marketing en communicatiedoeleinden, zoals het na afloop van het event kunnen maken en delen van leuke en relevante content over Simon Tahamata Soccer Academy
 • Om onderzoek te kunnen doen naar voorkeuren van deelnemers aan Simon Tahamata Soccer Academy activiteiten en de diensten die zij afnemen
 • Om een contacthistorie op te kunnen bouwen

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Jouw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Simon Tahamata Soccer Academy streeft ernaar de gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Simon Tahamata Soccer Academy gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

Simon Tahamata Soccer Academy is verplicht om jouw privacy te respecteren en zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens te houden. Wij zullen jouw gegevens beveiligd opslaan en verwerken.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat jouw ouder(s) of jouw voogd deze verklaring leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van de gegevens.

Jouw rechten

Je kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in de gegevens die Simon Tahamata Soccer Academy over jou heeft. Je kunt Simon Tahamata Soccer Academy ook vragen om jouw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Daarnaast kun je een verzoek indienen om jouw gegevens volledig te laten verwijderen of om de door jou aan ons opgegeven gegevens van ons te ontvangen. Tenslotte heb je het recht om ‘vergeten te worden’ en dus je toestemming voor het beheer van de gegevens in te trekken.

Als je geen berichten van Simon Tahamata Soccer Academy meer wilt ontvangen, dan kun je je uitschrijven in de mail die je ontvangt. Je kunt ons ook altijd laten weten dat we jouw gegevens niet meer mogen gebruiken voor aanbiedingen of wervingen (het zogenaamde ‘recht van verzet’).

Voor vragen of verzoeken zijn wij bereikbaar via: info@stsa.nl.

Je kunt je ook richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je klachten hebt over de manier waarop Simon Tahamata Soccer Academy  met jouw persoonsgegevens omgaat.

Contactgegevens

Simon Tahamata Soccer Academy is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en is gevestigd op Oldebroekstraat 2, 1507 LC Zaandam (KvK nummer: 65532880).

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

Simon Tahamata Soccer Academy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.